Ifis12 ERP

El teu company de viatge, on sigui que vulguis anar.

Davant d'un projecte creatiu i innovador, poder disposar d'adaptacions a mida al teu programa de gestió empresarial suposa un gran avantatge.

Ifis12 és una aplicació estàndard, però oberta al canvis: diferents formes de càlcul, noves funcionalitats que només tu has imaginat, dissenys de documents trencadors o millores en l'eficiència. Extreu-ne tot el rendiment!

Agilitat

Consulta la fitxa d'un client. Des de la mateixa pantalla es mostren tots els documents emesos al seu nom (pressupostos, comandes, factures...). Un simple click sobre un número de pressupost ens el mostra complet, podent passar a la comanda generada a partir del pressupost, i a l'albarà que va generar la comanda, i des de l'albarà a la factura i d'aquesta als rebuts... Ifis12 permet un seguiment ràpid dels documents des de qualsevol punt d'inici.

Potència

El potent motor de base de dades SQL Server garanteix unes prestacions immillorables.

Connectat amb el seu entorn

Ifis12 permet l'enllaç amb mòbils i tauletes, de forma que es poden importar comandes, albarans i cobraments fets des dels dispositius.

També permet fer una emissió massiva de factures en PDF i enviar-les directament per correu electrònic als seus destinataris amb missatges personalitzats.

Disposa de sistemes d'exportació de dades a diferents formats (txt, csv, xml...), l'enviament de llistats a Word i Excel i enllaç comptable amb la majoria de programes del mercat: ContaPlus, ContaSol, A3, OfiPro, ClassicConta...

 

El mòdul IfisProg de programació de tasques

Recàlculs, exportacions a fitxers, exportacions al web, enviament de mails amb dades adjuntes, còpies de seguretat... Tot això i molt més des del mòdul de tasques programades enllaçat amb Ifis12

 

Adaptat a la RGPD

Tots els nostres programes de gestió s'han adaptat als nous requerimentsde la RGPD i ja inclouen, entre d'altres opcions, la gestió dels documents de sol·licitud de consentiment, permisos d'accés a les dades dels contactes a nivell d'usuari i l'elaboració de l'Informe del Registre d'Activitats de Tractament.

Algunes coses més que Ifis12 pot fer per tu...

> Captura de pressupostos des de l'entrada de comandes i de comandes des de l'entrada d'albarans, amb possibilitat d'entregues parcials.
> Generació de factures des de l'entrada d'albarans. Desfacturació des del mateix lloc i re-facturació automàtica amb el mateix número i sèrie
> Opció a duplicar pressupostos, comandes, albarans, comandes a proveïdors...
> Generació massiva de comandes a proveïdors a partir de les comandes dels clients, amb seguiment d'entregues i pendents.
> Captura de comandes a proveïdors senceres o parcials des de l'entrada d'albarans de compres.
> Generació automàtica de rebuts a partir de les factures i remeses en tots els models SEPA.
> Actualització d'estoc en temps real i inventaris a una data concreta.
> Multimagatzem. Multiempresa.
> Fins a 6 idiomes per a la descripció dels articles i en els documents impresos, com factures o pressupostos.
> Packing List.
> Gestió de components dels articles (escandalls) i traspàs dels components cap els documents, on es poden modificar.
> Càlcul d'unitats a partir de mides i unitats de mesura.
> Completa gestió de cobraments i pagaments.
> Diferents mètodes d'aplicar descomptes: per client i article, per família, per unitats, tarifes...


DiV

Màxima simplicitat.

DiV és una gestió dels llibres oficials de vendes i despeses per a autònoms i microempreses no subjectes a comptabilitat. L'objectiu de DiV és el de simplificar al màxim la gestió de l'empresa i reduir al mínim el temps que cal dedicar-hi.

Pantalles que s'omplen soles

Als clients i proveïdors se'ls pot assignar quin és el seu article predeterminat, de forma que al utilitzar-los en una factura ja quedi informat el detall.

El pas de pressupost a factura es fa amb un sol click. La impresió dels llibres oficials també és instantània, al quedar informats per defecte tots els valors necessaris.

Pack tot en un

A diferència d'altres productes d'Ifis Informàtica, DiV només té una versió i un preu únic de 150€ + iva que inclou el programa, la instal·lació, la posada en marxa, la formació -tot on line- i el servei de manteniment complet durant el primer any. D'aquesta forma no t'has de preocupar per escollir entre diferents opcions, mòduls i modalitats de contracte.

Algunes coses més que DiV pot fer per tu...

  • Permet imprimir des del primer moment les factures de vendes i els pressupostos. També s'inclouen formats personalitzables en Word i Excel.
  • A més dels llibres oficials incorpora llistats i gràfiques que permeten fer un seguiment de l'evolució econòmica del negoci.
  • Els conceptes oficials dels llibres es poden subdividir en tants subconceptes com es desitgi.
  • Permet definir percentatges de despesa a aplicar i imports fixos per concepte (per exemple, l'entrada de la quota d'autònoms es reduiex a informar el perceptor i la data; la resta d'informació s'omple automàticament).
  • Inclou una senzilla però pràctica gestió de cobraments i pagaments de factures.
  • Permet adjuntar la foto dels articles i que es mostri al imprimir els pressupostos.

Ifis12 - Gestió empresarial

Sota una aparent simplicitat, Ifis12 té tot el que puguis demanar a un programa de gestió empresarial; pressupostos, comandes, facturació, stock, producció, entrada de costos, gestió de cobraments, enllaç comptable... I màxima adaptabilitat.

Quot - CRM

Enregistra el passat i planifica el futur. Obre projectes, assigna les tasques a realitzar, imputa costos i analitza les vendes i l'evolució del teu mercat. Tot això i molt més és Quot, l'aplicació orientada al coneixament dels teus clients.

DiV - Ingressos i despeses

Gestió de pressupostos i factures emeses i rebudes. Sense complicacions. La solució perfecta per a microempreses i autònoms que disposen de poc temps per dedicar a la gestió.