Quot

En la direcció correcta

Disposar d'informació rellevant i precisa és essencial a l'hora de prendre decisions empresarials.

Quot permet registrar les dades referents als nostres clients així com la nostra activitat comercial i tècnica per obtenir una valuosa informació sobre l'evolució i acompliment dels nostres projectes.

Així és Quot

Coneixement

> Recopilació de dades de clients i productes

> Obtenció d’informació segmentada

Gestió de projectes

> Planificació de les tasques

> Assignació de recursos humans i tècnics

> Control de costos

> Documentació associada

> Obtenció de resultats

Marketing

> Registre de l’activitat comercial

> Anàlisi de vendes: reports i estadística

> Generació i seguiment de campanyes


Ifis12 - Gestió empresarial

Sota una aparent simplicitat, Ifis12 té tot el que puguis demanar a un programa de gestió empresarial; pressupostos, comandes, facturació, stock, producció, entrada de costos, gestió de cobraments, enllaç comptable... I màxima adaptabilitat.

Quot - CRM

Enregistra el passat i planifica el futur. Obre projectes, assigna les tasques a realitzar, imputa costos i analitza les vendes i l'evolució del teu mercat. Tot això i molt més és Quot, l'aplicació orientada al coneixament dels teus clients.

DiV - Ingressos i despeses

Gestió de pressupostos i factures emeses i rebudes. Sense complicacions. La solució perfecta per a microempreses i autònoms que disposen de poc temps per dedicar a la gestió.