Suport

FAQ - Preguntes freqüents

1 - Quin preu tenen els programes? Perquè alguns preus no figuren al web?
En alguns casos existeixen vàries versions, des de la més simple (Easy) a la més completa (Plus SQL) amb una diferència important de preu. A més el preu també varia segons es tracti de versions amb base de dades Access o SQL Server. Finalment, en la majoria de casos cal realitzar adaptacions als programes i freqüentment també traspassos de dades. Per tot això preferim confeccionar un pressupost sense compromís detallant el preu per a cada concepte.

2 - Si necessito instal·lar el programa en molts llocs de treball, quin increment de preu em suposarà? I si més endavant vull instal·lar el programa en més llocs de treball, hauré d'adquirir més llicències?
No cobrem per llocs de treball ni per noves llicències del mateix programa.

3 - Necessito realitzar unes adaptacions al programa estàndard que vaig adquirir. Quan em costarà?
Sempre fem un pressupost de les adaptacions a realitzar detallant els mòduls afectats per les modificacions, valorat en hores de feina. El preu per l'any 2016 és de 39€ / hora de programació.

4 - És obligatori contractar el Servei de Manteniment Anual?
No, no és obligatori. Tot i això, si penseu que el programa requerirà adaptacions en un futur és necessari disposar de Contracte de Manteniment, ja que les adaptacions sempre es realitzen sobre l'última versió disponible de l'aplicació.

5 - A quins serveis dóna dret el Servei de Manteniment Anual?
El Servei de Manteniment Anual dóna dreat a descàrregues d'actualitzacions i a realitzar consultes telefòniques, per e-mail o Whatsapp sense límit de temps.

6 - Quin preu té el Servei de Manteniment Anual?
Depèn de la versió instal·lada, però sol estar al voltant del 20% del valor de compra del programa (sense incloure les possibles adaptacions ni descomptes). Per exemple, el Contracte de Manteniment d'Ifis12 versió Base (1 lloc de treball) està al voltant de 120€ anuals.

7 - Puc fer consultes telefòniques si NO disposo de Contracte de Manteniment Anual?
No. En aquest cas qualsevol dubte es solucionarà in situ i es facturarà les hores corresponents.

8 - Quina garantia tenen els programes?
En el moment d'adquirir un programa s'inclou gratuïtament el Servei de Manteniment Anual del primer any, de forma que queden cobertes totes les incidències atribuïbles al programa durant aquest període.

9 - Estic pensant comprar un programa d'Ifis Informàtica però ja disposo d'una aplicació de gestió amb moltes dades entrades. Es poden traspassar o ho hauré de tornar a entrar tot?
Depèn del tipus de base de dades on estigui emmagatzemades les dades, però gairebé sempre es poden traspassar les referides als manteniments (mestres) com clients, proveïdors, articles, famílies... La resta d'informació, com albarans o comandes, és molt més complicat (i sovint innecessari).

10 - Molts programes de gestió 'venen' que els formats com els d'albarà o factura són adaptables, però després resulta que presenten moltes limitacions i és molt complicat configurar-los. Són realment adaptables?
Els formats de factura, comanda, rebut, etc. que inclouen les aplicacions de gestió d'Ifis Informàtica són informes d'Access. Això vol dir que són fàcilment configurables per a qualsevol persona amb uns mínims de coneixements d'Access (no cal saber programar) i que són realment MOLT adaptables.


Ifis12 - Gestió empresarial

Sota una aparent simplicitat, Ifis12 té tot el que puguis demanar a un programa de gestió empresarial; pressupostos, comandes, facturació, stock, producció, entrada de costos, gestió de cobraments, enllaç comptable... I màxima adaptabilitat.

Quot - CRM

Enregistra el passat i planifica el futur. Obre projectes, assigna les tasques a realitzar, imputa costos i analitza les vendes i l'evolució del teu mercat. Tot això i molt més és Quot, l'aplicació orientada al coneixament dels teus clients.

DiV - Ingressos i despeses

Gestió de pressupostos i factures emeses i rebudes. Sense complicacions. La solució perfecta per a microempreses i autònoms que disposen de poc temps per dedicar a la gestió.